Hami Nadika Dui Kinara dhakatopi.com

Hami Nadika Dui Kinara dhakatopi.com


SINGERLyrics Edit

Hami nadika dui kinara, (hamro sangam asambhab chha)×2
Thapani milanko aashma, (jiban gumauna manjur chha ) ×2

(Preeti gahiro janam janamko) ×2
Pyashi sadha nai chhau madhur milanko,
Pranaeko ashafaltama, (aashu bahauna manjur chha) ×2

Hami nadika dui kinara, (hamro sangam asambhab chha) ×2

(Sathaichhau hami shneha atal chha) ×2
Badha bichama bagane nadi chha,
bhagyeko rekha amit shamjhi, (yo man bujhauna manjhur chha)×2

Hami nadika dui kinara, (hamro samgam asambhab chha) ×2
Thapani milanko aashma, (jiban gumauna manjur chha ) ×2
Yo man bujhauna manjhur chha, aashu bahauna manjhur chha


Tab Create