Pahada ko Mathi Mathi dhakatopi.com

Pahada ko Mathi Mathi dhakatopi.com


SINGERLyrics Edit

Pahad ko Mathi Mathi Aa…ha…eee..hai…la hai… Pahada ko mathi mathi Pahada ko mathi mathi Ghumdai udera Aakash ko charai tira phaileyera Pagal jastai udi hidne, badal hou timi badal hou Badal ho tyo badal ho Pahada ko mathi mathi Pahada ko mathi mathi Ghumdai udera Aakash ko charai tira phaileyera Pagal jastai udi hidne, Badal ho tyo badal ho Badal hou timi badal hou (Khushi pare sawan ko jhari hune Dukhi bhaye huida ko shita banne)-2 Risha utha bhel bhai bagai lane Pagal jastai udi hidne, badal hou timi badal hou Badal ho tyo badal ho Aa…ha…eee..hai…la hai… (Kahile kahi gham jhun lukai dine Kahile aafai pahad bhitra luke basne)-2 Bijuli bhai kahile kahi chamki dine paga jastai udi hidne, badal hou timi badal hou Badal ho tyo badal ho Pahada ko mathi mathi Pahada ko mathi mathi Ghumdai udera Aakash ko charai tira phaileyera Pagal jastai udi hidne, Badal ho tyo badal ho Badal hou timi badal hou Badal ho tyo badal ho Submitted by: Ansil Niroula


Tab Create