तेन्जु हुन् ऐश्वर्यका कोरियोग्राफर, गीत हिट भएपछि चर्चामा Tenju Yonjan Interview

01 November 2017

तेस्रो लिङ्गी तेन्जु हुन् ऐश्वर्यका कोरियोग्राफर, गीत हिट भएपछि चर्चामा Tenju Yonjan Interview | nepali movies | Aishwarya | Interviewer : Jayan Subba Manandhar Camera : Anim Nepali