बसको टिकटमा पनि यस्तो कालो बजारी हेर्नुहोस

13 September 2017

पोखराबाट संचालित राष्ट्रियस्तरको अनलाइन पत्रिका samacharpati.com सूचना प्रबाहको बलियो आधार हो । हामिलाइ Facebook मा like गर्नुहोस : facebook.com/samacharpati हामीलाई email गर्नुहोस : samacharpati@gmail.com ................................................................... ................................................................... Samacharpati.com is authorized to upload this video. Using of this video on other channels without prior permission will be strictly prohibited. (Embedding to the websites is allowed) ..................................................................... :: Keyword:: Samacharpati.com, samacharpati, breaking news, latest news, google trending news, youtube trending video, trending videos, trending in nepal, nepal idol news . -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "(22) Interview with 2 kidney failed Ganga Dahal " https://www.youtube.com/watch?v=lP1MXfRxhTk -~-~~-~~~-~~-~-