Yeti Dherai Maya Diee dhakatopi.com

Yeti Dherai Maya Diee dhakatopi.com


SINGERLyrics Edit

Yeti dherai maya (Narayan Gopal) Yeti dherai maya diyi mana bhari dukha na deyou - 2 Bato wara para phulne palas tipi sir na lau Yeti dherai maya diyi Jo bhgayo ma koriyeka, sukha dukha swikara chhan – 2 Kehi tita pal, kehi mitha pal, sabai sabia swikara chhan Ti hatha haru prasasta chha, bho santona malai na deyou Yeti dherai maya diyi Yo baato ma kati kaanda kati phool tipi hinden – 2 Kati paraye aafna dekhen, kati aafna paraye bheten Yo jindagi ko moda ma, bho sahara malai na deu Yeti dherai maya diyi mana bhari dukha na deyou - 2 Bato wara para phulne palas tipi sir na lau Yeti dherai maya diyi Submitteed By: Ansil Niroula


Tab Create